Форум реставраторов v1.5

Close Panel

Login

 

18Марта2010
PDFПечатьE-mail

 

Modlitwa przed przyst№pieniem do pracy

O Panie wszystkiego, co istnieje, Ty oњwieciіeњ Apostola i Ewangeli­stк Јukasza Duchem Њwiкtym, pozwalaj№c mu namalowaж Sw№ Przenaj­њwiкtsz№ Matkк, trzymaj№c№ Ciк w ramionach i mуwi№c№: „Јaska Tego, ktуry siк ze mnie narodziі, spіynкіa na caіy њwiat". Oњwieж i prowadџ m№ duszк, me serce i mego ducha. Kieruj dіoсmi Swego niegodnego sіugi, abym mуgі godnie i w sposуb doskonaіy stworzyж Twуj wizeru­nek, a takїe Twej Matki i wszystkich њwiкtych, na chwaік, radoњж i ozdobк Twego Њwiкtego Koњcioіa. Odpuњж mi moje grzechy, a takїe grzechy tych, ktуrzy oddawaж bкd№ czeњж tej ikonie i ktуrzy gor№c№ modlitw№ przed ni№ wielbi№ osoby na niej przedstawione. Chroс ich od zіa wszel­kiego i wesprzyj dobr№ rad№. O to proszк dziкki wstawiennictwu Twej Matki Przenajњwiкtszej, Apostoіa Јukasza i wszystkich њwiкtych. Amen.

Niebiaсski Mistrzu, їarliwy architekcie wszelkiego stworzenia, zapal њwiatіo dla wzroku Twego sіugi, strzeї jego serce i prowadџ jego rкkк, by mуgі godnie i w sposуb doskonaіy stworzyж Twуj wizerunek, na chwaік i piкkno Twego Њwiкtego Koњcioіa. W imiк Ojca i Syna, i Ducha Њwiкtego, teraz i zawsze, i na wieki wiekуw. Amen Обновлено Фев192011

Форум реставраторов

RestoreForum.ru

 

Авторы сайта являются единомышленниками. Наша основная задача - способствовать распространению информации о реставрации, формированию адекватного прозрачного профессионального реставрационного сообщества.

Полезные ссылки: реставрация мебели "Антик Нуво"Производство Стеклофибробетона для архитектуры

Активные темы